Gyldighet:

Følgende vilkår og betingelser gjelder ved forbrukerkjøp av varer fra Telebit.no. Ved forbrukerkjøp vil forbrukeren aldri få vilkår som gir dårligere rettigheter enn de rettighetene som er regulert i gjeldende norske lover. Der hvor lovgivning stiller krav til skriftlige avtaler, oppfylles dette gjennom bruk av e-post, SMS og/eller digital signatur. Gjeldende jurisdiksjon er Norge. Telebit.no sender ikke varer til utland med mindre det er inngått spesiell avtale om dette. Personer som ikke er myndige må ha sine foresattes tillatelse til å inngå kjøp.
Forbehold: Telebit.no forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene grunnet endringer i lover eller etter eget ønske, og uten forutgående varsel.

Kontakt oss:

Du kan kontakte oss på telefon oppgitt i bunnen av siden. Til tider kan det være hektisk på telefonen/support. I stedet for å ringe kan du sende oss mail via linken «kontakt oss» i bunnen av siden. Vi vil da enten kontakte deg per telefon eller sende deg svar per mail. Kundeinfo: Opplysninger du gir til oss vil ikke bli gitt videre og er bare tilgjengelige for personer tilknyttet oss. Du kan når som helst be om at opplysninger om deg slettes. I forbindelse med bestillingen, godtar du at vi lagrer og bruke informasjonen din. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post, for å kunne tilby tjenesten som du forventer av oss.
 

Uavhentede pakker:

Hentefrist for pakker er to uker. Om den ikke hentes innen da sendes den automatisk tilbake til oss. Du vil da få en anmerkning i kunderegisteret, som innebærer at du ikke kan foreta nye bestillinger. For å løse opp denne sperren må du ta kontakt med oss. Når du har bestilt varen til deg får du først en hentemelding fra Posten. Om du da ikke henter varen får du en purring. Henter du fortsatt ikke varen etter purring fakturer vi deg til dekning av våre kostnader til porto, oppkravsgebyr, returporto og merarbeid.
 

Betaling:

Hvem kan handle på nett?
For å kunne handle på nett hos oss må du være minimum 15 år. Er du under 15 år må du få en myndig person til å bestille for deg. Dersom du ønsker å handle på kreditt må du være over 18 år.
Vi benytter Vipps, PayPal og direkte bankoverføring i vår nettbutikk, som betyr at du kan betale med Vipps eller overføring via tkonto. Moms inngår i alle priser til dem som er registrert som med mva, men er ikke fradragsberettiget for kjøper. Ingen andre avgifter enn det som står som totalsum i kassen tilkommer ved kjøp.
Alle beløp er oppgitt i NOK, og betaling foregår i NOK.
En ordre blir ikke effektuert før betaling er reservert på kredittkort. Telebit.no benytter en tredjeparts leverandør av betalingsløsninger for kort, og er ikke en del av den tekniske eller den praktiske kommunikasjonen mellom kjøpers kredittkort og leverandøren av betalingsløsningen for kort. Telebit.no verken ser eller lagrer kjøpers kredittkortinformasjon, all kommunikasjon foregår utelukkende mellom kjøper og leverandør av betalingsløsning for kort. Levering Varene klargjøres for levering etter registrert betaling. Normal klargjøringstid er 0-2 virkedager. Levering skjer med valgt speditør til adressen kjøper har oppgitt ved ordreinnleggelsen. Speditøren velges ved ordreinnleggelse. Avhengig av kjøpers bostedsadresse og/eller ordrebeløpet, kan det være at speditøren er forhåndsvalg. Normal fremsendingstid til de fleste steder i Norge er 1-5 virkedager. Avvik kan forekomme ved uforutsett høy pågang, eller høysesonger som jul. Telebit.no har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er i kjøpers besittelse.

Angrerett:

Ved forbrukerkjøp kan kjøper i henhold til Angrerettloven angre på kjøpet. Angreretten, også kjent som angrefrist, forutsetter at kjøper innen 14 dager etter mottak av produktene gir melding til Telebit.no om at denne skal benyttes. For å benytte angrerett må produktet leveres tilbake til selger i tilsvarende stand som da kjøper mottok det. Ved mottak av forespørsel om angrerett vil Telebit.no informere kjøper nærmere om hvordan tilbakeleveringen av produktet skal foregå. Kjøper må selv stå for kostnader ved retursendingen. Kjøper har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er tilbake i Telebit.no sin besittelse. Tilbakebetaling av kjøpesummen skjer innen 10 dager etter at Telebit.no har mottatt
 

Reklamasjon:

Forbrukerkjøpsloven gjelder, og i Norge har man inntil 5 års reklamasjonsrett på mobiltelefoner. Reklamasjonsretten dekker feil som var tilstede på kjøpstidspunktet.
I tillegg har Telebit.no 3 mnd. garanti på alle solgte telefoner. Det betyr at Telebit.no garanterer at telefonen du har bestilt er uten feil eller mangler ved levering og de neste tre mnd. etter salgstidspunktet. Hvis din telefon slutter å fungere, eller ikke fungerer tilfredstillende i løpet av garantiperioden, returneres den til Telebit.no Telefonen vil da bli undersøkt, og det vil bli tatt en beslutning på om telefonen skal repareres eller om kjøpesummen skal tilbakebetales.
Skade som oppstår på produktet som skyldes betjeningsfeil, håndteringsfeil, modifikasjoner eller grovt misbruk fra forbrukeren, dekkes ikke av reklamasjonen eller garantien. Vannskader dekkes heller ikke av garanti eller reklamasjonsrett.
Reklamasjonsretten og garantien dekker heller ikke feil på telefonen som skyldes installert software eller softwareoppdateringer som ikke opprinnelig var installert på produktet.
Telebit.no er ikke ansvarlig dersom telefonen ikke håndterer endringer i software som måtte komme etter salgstidspunktet. Ved reklamasjon tester Telebi.no alle telefoner ved å gjenskape konfigurasjonen som var på salgstidspunktet. Dersom de da tester feilfri utløser dette en fakturering på timearbeidet. Dog maks 1 time. Ved reklamasjon eller garantisak, vil Telebit.no  sende en returlapp til deg, som du fester på pakken slik at returpakken blir kostnadsfri for deg. Varen må sendes komplett og i samme, eller tilsvarende emballasje som da du mottok varen dersom ikke annet er avtalt med varen.

 

Reparasjon av enheter

 

Vi forholder oss til garantisaker, men kjøper skal være klar over at forskjellige enheter er de ikke reparerbare som f.ks dersom face id slutter og fungerer og det er teknisk feil som gjør det så har vi mulighet, men dersom det er software feil eller at den må bli erstattet, dekker vi kostnaden for reparasjonen men for varen dekker kjøper. Ved svarte prikker eller streker i skjermen dekkes ikke av garantien.