Bærekraft

Bærekraft er kjernen i merkevaren vår og essensen av vår misjon.

Vi samarbeider med våre ansatte for å ikke bare kompensere, men redusere karbonutslippene våre så mye som mulig ved å bruke vår plattform og partnere.

Telebit Ecosystem kombinerer våre fire prinsipper for bærekraft:

Utdanning, sirkularitet, regenerering og
dekarbonisering
 sammen med våre seks livsstilskategorier.

Vi har funnet ut at bærekraft vanligvis kommer til en pris og er en bekymring som ofte er forbeholdt de privilegerte. Vårt håp er å bryte ned disse barrierene, og inspirere til en overgang mot en mer tilgjengelig og oppnåelig standard for alle involverte.

Regenerering.

Fornyelse av naturen er den raskeste og enkleste måten å gi tilbake til miljøet, som fører til et sunnere klima og beskyttelse av biologisk mangfold.

Sirkularitet.

Vi støtter overgangen fra lineær til sirkulær, for ikke bare å eliminere avfall og forurensning, men å stoppe produksjonen i utgangspunktet.

Våre løsninger styrker den tekniske syklusen av produkter som gjenbrukes, repareres, reproduseres og resirkuleres.